رياست سازمان

 

رزومه و سوابق كاري و علمي


                                                                                                                                                           

                                                                      مشخصات فردي و سوابق تحصيلي

 

نام و نام خانوادگي :            مجيد پورعيسي چافجيري                                             

تاريخ ومحل تولد :              14 /3 /1347 رودسر

مدرك تحصيلي:                   ليسانس وفوق ليسانس علوم اقتصادي                                                     

فارغ التحصيلي:                   سال 1372 ازدانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

مدت خدمت:                      23سال  

وضعيت تحصيلي :               دانشجوي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد           (جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي)


شغل قبلي :

   معاون برنامه ريزي واشتغال استانداري خراسان شمالي

   معاون نظارت بر امور سرمايه گذاري و اشتغال روستايي دفتر امور روستايي استانداري گيلان

   مشاور امور آموزشي در مركز علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري هاي گيلان

   مدرس دروس اقتصادي دانشگاههاي آزاد ومراكز علمي كاربردي گيلان

شغل فعلي:

   رئيس سازمان مديريت  وبرنامه ريزي خراسان شمالي

سوابق شغلي و مديريتي:

   1-مدير دفتر اقتصاد و سرپرست روابط عمومي موسسه تحقيقات برنج كشور در گيلان سال هاي1375-1373

   2-كارشناس، كارشناس مسئول و رئيس گروه مطالعات برنامه و بودجه سابق قم1381 -1375

   3-معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي استانهاي سمنان و يزد 1381 -1384

   4-مديركل دفتر شاخص قيمت هاي مركز آمار ايران 1384-1387

   5-كارشناس و معاون نظارت بر امور سرمايه گذاري و اشتغال روستايي دفتر امور روستايي و شوراها 1387-1392

   6-معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري خراسان شمالي 1392 -1393

   7-سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي (در حال حاضر)

 

اهم فعاليت هاي دوساله اخير:

   1-جانشين استاندار در ستاد خدمات سرمايه گذاري

  2-جانشين استاندار در شوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي

  3-مديريت وحضور فعال استان در نمايشگاه توانمندي اقتصادي ايران در تركمنستان بعنوان نماينده كشور

  4-تشكيل كارگروه هاي اقتصادي ومديريت آن براي حضور موثر سرمايه گذاران در سفر رياست جمهور

  5-برگزاري جلسات هم انديشي علمي و كاربردي در حوزه هاي اقتصادي استان

  6-تهيه وتدوين وتصويب طرح آمايش استان و اهتمام در آمادگي استان براي تدوين برنامه ششم

  7-برگزاري جلسات منظم وموثر شوراي برنامه ريزي وتوسعه وكارگروه هاي ذيل آن وبا حضور مقامات عالي رتبه كشور

  8-تشكيل سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان در كوتاه ترين زمان ممكن با سازماندهي كامل مديريت و چارت تشكيلاتي

  9-برگزاري جلسات تعاملي با دستگاههاي نظارتي براي حل وفصل دستگاههاي اجرايي بدون تنش هاي حقوقي واداري

  10-تعامل سازنده ومستمر با نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي

  11-نظارت مستمر بر پروژه هاي عمراني مخصوصا پروژه هاي مقام معظم رهبري ورياست محترم جمهوري

  12-تشكيل كارگروه هاي نظارتي و عملياتي براي بازديد موثر وكارآمد از پروژه هاي در حال اجرا

  13-اهتمام به اجراي مفاد قانون برنامه پنجم و بودجه سنواتي در راستاي قانونمند كردن و ضابطه مند نمودن امور محوله

  14- هماهنگي ومديريت بازديدها وسفرهاي جمعي به استانهاي برخوردار جهت كسب تجارب و برقراري تعاملات منطقه اي

  15-استفاده از اساتيد وكارشناسان برجسته كشوري در ارتقاي شاخص هاي توسعه اي استان

  

حضور در مجامع بين المللي:

 • شركت در كميته هاو جلسات اتاق سرمايه گذاري مالزي و بازديد از فرايند كاري آنها در آن كشور
 • حضور در بانك توسعه آسيايي در كشور فيليپين به عنوان نماينده مركز آمار ايران
 • شركت در نمايشگاه تخصصي تركمنستان بعنوان رييس كارگروه اقتصادي

  ميزان آموزش هاي ضمن خدمت :

 • حدود 1800 ساعت شامل دوره هاي تخصصي ، عمومي ، شغلي و دوره هاي آموزشي ويژه مديران

سابقه تدريس :

      از سال 1372 تدريس در بيشتر دروس اقتصادي رشته اقتصاد و رشته هاي حسابداري، حقوق،  مديريت، بازرگاني

و فرهنگ و روابط عمومي در استانهاي قم ـ سمنان ـ يزد ـ تهران و گيلان شامل :  اقتصادخرد ، اقتصاد كلان ،

اقتصاد ايران ،كليات اقتصاد ، سياست هاي پولي و مالي ، ماليه عمومي ،امور    مالي بين الملل، پول وبانكداري

، اقتصاد فرهنگ ، بازاريابي ،خلاقيت و كارآفريني ، بودجه و بودجه ريزي ، برنامه ريزي اقتصادي و ......

تأليفات، تحقيقات ، مقالات علمي و ترجمه :

 • بيش از 30 مورد تاليف ، تحقيق و ترجمه در بخشهاي مختلف اقتصادي، كشاورزي و اجتماعي - ارائه مقاله در همايش ها شامل:
 • عوامل موثر در بروز بحران جمعيت جوان در دو دهه اخير و پيش بيني جمعيت در 20 سال آينده (در همايش روز جهاني جمعيت استان قم)

  بررسي قيمت تعادلي پيله ابريشم (در سمينار شناخت استعدادهاي بازرگاني اقتصادي استان خراسان)

 • الزامات فرهنگي مديريت نوين روستايي در توسعه روستايي(دراولين همايش ملي توسعه روستايي گيلان)
 • بررسي پيامدهاي اقتصادي _ اجتماعي خشكسالي بر روستاهاي بخش خمام شهرستان رشت(دراولين همايش ملي

توسعه روستايي گيلان)

 • ارائه مدل مفهومي از موانع موثر بر توسعه كارآفريني روستايي(دراولين همايش ملي توسعه روستايي گيلان)
 • سياست هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس از شهر به روستا(دردومين همايش ملي برنامه ريزي  وتوسعه

پايدار روستايي گيلان)

 • تدوين كتاب وجزوه درسي  400 تست بودجه وبودجه ريزي
 • تدوين كتاب وجزوه درسي  اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب
 • ناظر برتدوين كتاب بنيان هاي نظريه اي الگوي توسعه اي روستاي نمونه
 • ناظر برتدوين كتاب نظام الگوي توسعه اي در مناطق روستايي

  نظارت بر پروژه ها و طرحها :

 • نظارت بربيش از 40 طرح تحقيقاتي و مطالعاتي خرد وكلان
 • نظارت و حمايت پروژه هاو پايان نامه هاي دانشگاهي در دفترامور روستايي وشوراها

  فعاليت هاي مهم دوره كاري :

 • عضو كميته هاي تخصصي تهيه وتدوين برنامه هاي پنج ساله سوم ، چهارم و پنجم
 • مسئول فني طرح هاي آماري و كارگاهي
 • مسئول وقائم مقام مدير اجرايي سرشماري عمومي نفوس ومسكن
 • مسئول وقائم مقام مدير اجرايي سرشماري عمومي كارگاهي
 • مسئول وقائم مقام مدير اجرايي سرشماري كشاورزي
 • مسئول نظارت و نماينده ستاد سرشماري كشور در سيستان و بلوچستان

  عضويت در شوراها ، كارگروه ها و كميته هاي فني و تخصصي:

 • دبير و عضو شوراي تحقيقات و انتشارات برنامه وبودجه ، موسسه تحقيقات برنج كشور و دفتر امور روستايي
 • عضو انجمن اسلامي دانشگاه مازندران ، برنامه و بودجه و سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • مسئول كارگروه تهيه شاخص ها و حساب ملي
 • كارشناس نمونه سال 1377برنامه وبودجه استان قم
 • عضو كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه گذاري روستايي استان گيلان
 • عضو فعال اتاق فكر وكميته تحقيق و پژوهش  صدا و سيماي گيلان
 • عضو كميته استاني قانون هدفمند سازي يارانه هاي استان گيلان
 • سر دبير  نشريه داخلي تخصصي دهيار گيلان استانداري گيلان
 • مسئول امور آموزشي و پژوهشي امور دهياريهاي استان گيلان
 • همكاري در راه اندازي هفته نامه اقتصاد گيلان
 • مشاركت در ارائه مقاله هاي علمي در روز نامه هاي محلي
 • همكاري با اتاق بازرگاني ، صنعت وكشاورزي استان گيلان
 • عضو و نماينده تام الاختيار دفتر در مركز سرمايه كذاري داخلي وخارجي استان گيلان
 • استاد برتر دانشگاه علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري هاي گيلان در سال 1390
 • دبير كميته راهبري طرع تدوين الگوي روستاهاي نمونه گيلان
 • دبير كميته علمي تخصصي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري گيلان
 • عضو كميته اجرايي احداث پارك فرهنگي موزه ميراث روستايي گيلان
 • رئيس كميته برگزاري كارگاههاي تخصصي اولين و دومين همايش ملي برنامه ريزي و توسعه پايدار

   و عضو كميته اجرايي همايش در سالهاي 1391 و1392

 • ناظر طرح تهيه سند اشتغال روستايي استان گيلان
 • ناظر طرح تهيه سند توسعه پايدار روستايي استان گيلان

 

 

تشويقات :

تشويق نامه از استانداران ، معاونين استاندار ، رئيس  ومعاونين مركز آمار ، رئيس سازمان مديريت و

 برنامه ريزي ،معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور، مديران كل استانداري ، مديران كل

دستگاههاي اجرايي استان قم ، سمنان ، يزد ، تهران و گيلان بيش  از 50 فقره

 

 

                  سوابق بررسي، تحقيق، ترجمه و تأليف

 

تاريخ تهيه

عنوان اثر

1373

بررسي قيمت تعادلي پيله ابريشم با تأكيد بر استعداد و توليد و مصرف آن در استان خراسان (تحقيق)

1373

ارقام جديد برنج و اثراتش در چند كشور آسيائي (ترجمه)

1374

بررسي نقش زراعت برنج در تأمين درآمد ساليانه كشاورزان (تحقيق)

1374

بررسي جايگاه ارقام مختلف برنجهاي ايراني در بازارهاي جهان، برنج (بررسي)

1374

بهره وري و مصداقها (تأليف)

1374

نگرشي به مفاهيم و اصول اوليه اقتصادي طرحهاي تحقيقاتي (تأليف)

1374

تورم و دلايل افزايش قيمت برنج طي ماههاي شهريور و مهر 1373 (تحقيق)

1374

علل تغييرات سطح زير كشت ارقام بر محصول برنج در گيلان و مازندران (تحقيق)

1374

ارزيابي اقتصادي پتانسيل توليد برنج هپريد در مناطق گرمسيري آسيا (ترجمه)

1374

ارزيابي اقتصادي درخت زيتون (ترجمه)

1375

برنامه اي براي خود كفايي برنج {اهداف، ابزار و اثرات آن} (بررسي)

1375

نمونه اي از سياستهاي قيمت گذاري برنج در كشورهاي مختلف (تأليف)

1375

بررسي مسائل زراعي، اجتماعي و اقتصادي سيستان و بلوچستان (بررسي)

1376

پيش بيني جمعيت استان قم افق 1400 سناريو شماره 1 (تداوم روند گذشته) (تحقيق)

1376

پيش بيني جمعيت استان قم افق 1400 سناريو شماره 2 (پيش بيني تحقق سياستهاي ارادي) (تحقيق)

1376

برنامه آموزش و پرورش استان قم در طرح 1400 (دبير كميته تخصصي) (بررسي)

1376

سيماي آموزشي فني و حرفه اي استان قم 1400 (دبير كميته تخصصي) (بررسي)

1376

مكانيزاسيون زراعت برنج، سياستي نيازمند مطالعه بيشتر (بررسي)

1377

آشنائي با بودجه ريزي (تأليف)

1378

گزارش اقتصادي ـ اجتماعي استان قم، سال 1377 (بررسي)

1378

بررسي نظام برنامه ريزي برنامه هاي اول و تشريح نظام برنامه ريزي برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (سمينار)

1378

بررسي تعادلها و عدم تعادلهاي فضايي استان قم در بخش امور اجتماعي (تأليف)

1379

تحليلي برساختار و روند تغييرات درآمدهاي استان قم در خلال سالهاي 1378-1375 (تأليف)

1379

گزارش اقتصادي ـ اجتماعي استان قم، سال 1379 (تأليف)

1380

شناسائي راهكارهاي اجرايي، بارورسازي و رفع تنگناهاي استان قم در زمينه ايجاد اشتغال (مرحله دوم، عملياتي كردن اقدامات و راه حلهاي كلي) (تحقيق)

1381

عوامل مؤثر بر بروز بحران جمعيت جوان در دو دهه اخير و پيش بيني جمعيت در 20 سال آينده استان قم(سمينار)

1382

اهميت حسابهاي ملي، منطقه اي و شيوه تهيه آن در استان (تأليف)

1382

گزارش نتايج مقدماتي سرشماري عمومي كارگاهي استان سمنان و مقايسه آن با برخي استانهاي مشابه 1381 (بررسي)

 

 

1391

الزامات فرهنگي مديريت نوين روستايي در توسعه روستايي(در اولين همايش ملي توسعه روستايي گيلان)

 

1391

بررسي پيامدهاي اقتصادي _ اجتماعي خشكسالي بر روستاهاي بخش خمام شهرستان رشت(دراولين همايش ملي توسعه روستايي گيلان)

 

1391

ارائه مدل مفهومي از موانع موثر بر توسعه كارآفريني روستايي(دراولين همايش ملي توسعه روستايي گيلان)

1392

سياست هاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس از شهر به روستا(دردومين همايش ملي برنامه ريزي و توسعه پايدار روستايي گيلان)

 

 

 

 


تعداد بازدید از سایت 227245 تعداد بازدید از صفحه 759 تعداد بازدید امروز صفحه 9

Powered by Tetis PORTAL