اخبار و رويدادها
  1396/2/25برگزاري كارگاه آموزشي سامانه كارمند ايران در سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالي
  1396/2/19نشست با نمايندگان بانكهاي دولتي استان با موضوع فرآيند ارزيابي عملكرد سال 1395
  1396/2/11نشست توجيهي مسئولين و رابطين ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
  1396/1/29چهارمين جلسه كارگروه ساماندهي ساختمان ها و فضاهاي اداري استان برگزار شد.
  1396/1/28ديدار رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با معاون رييس جمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي
  1396/1/20برگزاري نخستين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال 1396
  1396/1/15از سوي رئيس شوراي اداري مصوبه « منشور حقوق شهروندي در نظام اداري » ابلاغ شد.
  1395/12/26برگزاري پنجمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
  1395/12/26جلسه ي بررسي و تهيه شاخص هاي اختصاصي دانشگاه هاي استان در ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سال 1395
  1395/11/2جلسه بررسي وضعيت نيروهاي قراردادي ( مشمول ماده 30) دستگاه هاي اجرايي مشمول بودجه استاني برگزار شد
  1395/10/29ابلاغ بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرايي در دو سطح ملي و استاني و فرآيند اجرايي آن
  1395/10/28بخشنامه تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت در دستگاه هاي اجرايي و استان ها
  1395/10/28چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
  1395/10/28سومين جلسه كارگروه ساماندهي ساختمانها و فضاهاي اداري
  1395/4/24برگزاري جلسه ساختمانها و فضاي اداري
  1395/4/23فايل فضاي اداري دستگاههاي اجرايي
  1395/4/15دريافت فايل آمار و اطلاعات نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان
  1395/2/7برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان سال 1395 در استان
  1395/1/8پيام تبريك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي به مناسبت فرارسيدن نوروز باستاني
  1394/10/30دستگاه هاي اجرايي از هر گونه بكارگيري نيروي انساني بدون مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جداً خودداري نمايند
  1394/10/30كليه دستگاه هاي اجرايي شاخص هاي مربوط به ساختار تشكيلاتي خود را از وزارتخانه متبوع اخذ نمايند.
  1394/10/27اولين جلسه شوراي معاونين اداري و مالي دستگاههاي اجرايي برگزار شد
  1394/10/17بررسي مسائل و مشكلات دستگاه هاي اجرايي در خصوص استقرار ادارات در شهرستانهاي جديد التاسيس استان
  ابلاغيه ها و اطلاعات ارزيابي عملكرد در سال 1395

   

     حسين فرجي
      معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

     تعداد بازدید از سایت 151659 تعداد بازدید از صفحه 5129 تعداد بازدید امروز صفحه 1

  Powered by Tetis PORTAL