اخبار و رويدادها
  1396/8/21نشست تيم ارزياب ارزيابي عملكرد سازمان در اداره كل تعزيرات حكومتي استان در خصوص تحليل نتايج ارزيابي عملكرد سال 1395
  1396/8/21نشست تحليل نتايج ارزيابي عملكرد سال 1395 در شركت آب منطقه اي استان
  1396/8/21نشست تيم ارزياب ارزيابي عملكرد سازمان با تيم دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني اسفراين در خصوص تحليل نتايج ارزيابي عملكرد سال 1395
  1396/8/9جلسه اعضاي كميته كارشناسي بازديدهاي ميداني ذيل كارگروه ساماندهي ساختمان ها و فضاهاي اداري استان با معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
  1396/8/9تأكيد رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اولين همايش مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت بر موضوع شناسايي، استانداردسازي، ساماندهي و مولدسازي دارايي‌هاي دولت
  1396/8/9نشست هم انديشي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان با معاون مديريت عملكرد بهزيستي كشور
  1396/8/6نشست هم انديشي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان با اداره كل بيمه سلامت استان خراسان شمالي
  1396/8/3برگزاري ششمين جلسه كارگروه ساماندهي ساختمان ها و فضاهاي اداري استان
  1396/8/3برگزاري پنجمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال 1396
  1396/7/24نشست هم انديشي تحليل نتايج ارزيابي عملكرد شاخص هاي ارزيابي سال 1395 در اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان
  ابلاغيه ها و اطلاعات ارزيابي عملكرد در سال 1396

   

     حسين فرجي
      معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

   

   


   

   

  تعداد بازدید از سایت 216974 تعداد بازدید از صفحه 6738 تعداد بازدید امروز صفحه 10

  Powered by Tetis PORTAL