اخبار و رويدادها
  1395/10/29ابلاغ بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1395 دستگاه هاي اجرايي در دو سطح ملي و استاني و فرآيند اجرايي آن
  1395/10/28بخشنامه تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت در دستگاه هاي اجرايي و استان ها
  1395/10/28چهارمين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
  1395/10/28سومين جلسه كارگروه ساماندهي ساختمانها و فضاهاي اداري
  1395/4/24برگزاري جلسه ساختمانها و فضاي اداري
  1395/4/23فايل فضاي اداري دستگاههاي اجرايي
  1395/4/15دريافت فايل آمار و اطلاعات نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي استان
  1395/2/7برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان سال 1395 در استان
  1395/2/7برگزاري دومين نشست منطقه اي معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي منطقه
  1395/1/8پيام تبريك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي به مناسبت فرارسيدن نوروز باستاني
  1394/12/1ابلاغيه شماره 1 ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان
  1394/10/30دستگاه هاي اجرايي از هر گونه بكارگيري نيروي انساني بدون مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جداً خودداري نمايند
  1394/10/30كليه دستگاه هاي اجرايي شاخص هاي مربوط به ساختار تشكيلاتي خود را از وزارتخانه متبوع اخذ نمايند.
  1394/10/30دستگاه هاي اجرايي فرآيند گزينش نيروها را تسريع نمايند
  1394/10/27اولين جلسه شوراي معاونين اداري و مالي دستگاههاي اجرايي برگزار شد
  1394/10/17بررسي مسائل و مشكلات دستگاه هاي اجرايي در خصوص استقرار ادارات در شهرستانهاي جديد التاسيس استان
  1394/10/16پيش نويس شاخص هاي عمومي سال 1394
  ارزيابي عملكرد

   

     ولي گريواني
         معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

   

     تعداد بازدید از سایت 103130 تعداد بازدید از صفحه 3767 تعداد بازدید امروز صفحه 11

  Powered by Tetis PORTAL