اخبار آموزش و پژوهش
1396/8/24هفتمين وبينار آموزشي سازمان ملي بهره وري ايران با عنوان بهره وري سبز
1396/8/16دوره آموزشي حقوق شهروندي برگزار شد.
1396/8/11دومين جلسه مؤسسات آموزشي استان برگزار شد.
1396/7/12دوره آموزشي قانون برنامه ششم توسعه كشور به صورت ويدئوكنفرانس برگزار شد.
1396/6/12اولين وبينار كشوري با حضور چهره ماندگار پدر علم مديريت ايران جناب آقاي پروفسور الواني تحت عنوان خط مشي گذاري عمومي برگزار شد.
1396/6/7دوره آموزشي « اخلاق حرفه اي» برگزار شد.
1396/6/6دوره آموزشي « تكنيكهاي نيازسنجي و اثربخشي آموزشي در استانها» برگزار شد.
1396/5/27گفتگوي ويژه خبري با حضور دكتر مولائي هشتجين با موضوع سند راهبردي توسعه روستايي
1396/5/22دوره آموزشي تبيين سند راهبردي توسعه روستايي با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي برگزار شد.
1396/5/12دوره آموزشي تشريفات،پذيرايي و آداب معاشرت حرفه اي در محيط كار برگزار شد.
1396/4/14دوره آموزشي كاربرد مدلهاي داده ستانده در اولويت بندي سرمايه گزاري استاني برگزار شد.
1395/12/24برگزاري آزمون مهارتهاي هفتگانه فناوري اطلاعات ( ICDL )
1395/12/16برگزاري دوره آموزشي ابزار يكپارچه مديريت تهديدات ( UTM )
1395/12/15برگزاري دوره آموزشي روخواني و روانخواني قرآن كريم
1395/12/14برگزاري دوره آموزشي شناخت ظرفيتهاي ذهني


 تعداد بازدید از سایت 216972 تعداد بازدید از صفحه 9235 تعداد بازدید امروز صفحه 11

Powered by Tetis PORTAL