ارتباط با ما

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان شمالي  آدرس :   بجنورد – چهار راه شهداي دانش آموز – سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

  تلفنخانه :                          5-05832236374

  دورنگار :                                05832237718

 آدرس سايت :      http://khorasansh.mporg.ir

 پست الكترونيكي :           mponkh@mporg.ir         Powered by Tetis PORTAL