27 آبان 1395 11:37:16
مجمع نخبگان و هفته فرهنگي و اجتماعي خراسان شمالي در تهران برگزار مي شود.

تشكيل دبيرخانه مجمع مديران و نخبگان و برگزاري هفته فرهنگي و اجتماعي خراسان شمالي در تهران، از جمله پيشنهادهاي معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان بود.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي ، پانزدهمين نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خراسان شمالي در چهارشنبه شب با دستوركار تقويت اعتبارات بخش جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه كشت گردوي پيوندي در باغ ها برگزار شد كه معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي چند پيشنهاد براي كمك به تحقق اهداف توسعه اي اين استان ارائه كرد كه مورد استقبال استاندار و تصويب ساير اعضاي جلسه قرار گرفت.

تشكيل دبيرخانه اي متشكل از نخبگان و مديران بومي خراسان شمالي در تهران به منظور همفكري براي توسعه استان و تقويت ارتباط با مراكز و نهادهاي كشوري مسئول و مديران سطوح ملي، برپايي هفته فرهنگي و اجتماعي در يكي از بوستان ها يا اماكن تفريحي عمومي تهران با هدف شناساندن ظرفيت ها و توانمندي هاي اين استان به پايتخت نشينان و زمينه سازي براي جذب گردشگر و سرمايه گذار، به همراه پيشنهاد تهيه سند توسعه اي اين استان طي 2 ماه آينده بر مبناي مطالعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سند آمايش سرزمين ازجمله اين طرح ها بود.

حجت الله ميرزايي در ادامه پيشنهادها و سخنان خود، از ارائه گزارش تحليلي اين وزارتخانه از وضعيت كلي توسعه اقتصادي و اجتماعي خراسان شمالي، طي 10 روز آينده خبر داد و گفت: اين وزارتخانه در زيرمجموعه معاونت هاي خود، طرح هايي براي خراسان شمالي تعريف كرده كه به شكل پايلوت كشوري اجرا مي شود.
وي اين برنامه ها را شامل طرح توسعه فعاليت هاي بخش تعاون در شهرستان مرزي راز و جرگلان، طرح اشتغال «تكاپو» با هدف فعال كردن ظرفيت هاي خراسان شمالي در بخش هاي كشاورزي، گردشگري و توليد پوشاك و كفش و نيز طرح هاي ويژه حمايتي و فقرزدايي برشمرد.
وي همچنين با اشاره به مجوز اخير مقام معظم رهبري به دولت براي تخصيص 1.5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به منظور توسعه برنامه هاي اشتغال زا در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور، مجموعه اين تحركات را زمينه ساز تحولي اساسي در حوزه كسب و كار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانست.
استاندار خراسان شمالي هم در اين جلسه با استقبال از پيشنهادهاي معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، حمايت خود را از برگزاري اين طرح ها اعلام كرد و گفت: برنامه هاي اين وزارتخانه براي تعريف طرح هاي پايلوت كشوري در خراسان شمالي در سه حوزه اشتغال و كارآفريني، محروميت زدايي و تقويت تعاوني ها به طور حتم آثار مطلوبي در توسعه پايدار استان برجا خواهد گذاشت.
محمدرضا صالحي همچنين با اشاره به دستوركار نشست كه شامل اختصاص اعتباراتي براي توسعه فعاليت هاي جذب سرمايه گذاري خارجي در استان و توسعه كشت گردوي پيوندي در باغ هاي استان بود، اجراي چنين طرح هايي را موجب ثروت آفريني مولد و اشتغال پايدار توصيف كرد و افزود: پس از اجرايي شدن برجام، امكان جذب سرمايه هاي خارجي در كشور افزايش يافته و بايد تلاش كنيم از اين فرصت براي توسعه خراسان شمالي به شكل مطلوب بهره بگيريم؛ كما اين كه تاكنون 2 مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي براي احداث نيروگاه برق خورشيدي در استان صادر شده است.
پيش از اين و در سلسله نشست هاي اعضاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خراسان شمالي، طرح هايي نظير توسعه كشت گياهان دارويي، تكميل پروژه شمش آلومينيوم، توسعه نوغانداري و پياده سازي برنامه جامع كارآفريني طي برنامه پنج ساله ششم به تصويب اعضا رسيده است.
تخصيص اعتبار براي تقويت و تجهيز مركز خدمات سرمايه گذاري استان به منظور جذب سرمايه هاي خارجي و نيز اجراي طرح توسعه كشت گردوي پيوندي در قالب برنامه هاي اصلاح و احياي باغ هاي استان هم دو مصوبه اصلي پانزدهيمن نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بود.

مهندس حسن نادري رييس سازمانن برنامه و بودجه استان در نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت:

اسناد خزانه بر اساس هماهنگي با خزانه كشور و اعلامي كه از طرف خزانه كشور انجام شده ، دستگاه هاي اجرايي مي توانند بيمه طرح هاي خود را به تأمين اجتماعي نيزاز طريق اسناد خزانه اسلامي واگذار نمايند.

حسن نادري افزود: دستگاه هاي اجرايي كه به شهرداري يا ساير شركتها به بدهكاري دارند در خصوص انشعابات يا پروانه ساختماني مي توانند اسناد خزانه اسلامي به شهرداري يا شركت ها بدهي خود را باز پرداخت نمايند.

وي افزود : بنابراين با استفاده از اسناد خزانه اسلامي ميتوان كليه بدهي ها از جمله مالياتي ،تأمين اجتماعي و حسن انجام كار و ساير موارد را پرداخت نمود.

 


Powered by Tetis PORTAL