13 مهر 1396 10:33:59
دوره آموزشي تفسير تصاوير هوايي اعضاي كميته GIS استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي دوره آموزشي تفسير تصاوير ماهواره اي كميته GIS استان در روز هاي چهارشنبه  96/7/13 در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

لازم به ذكر است فايل هاي دوره آموزشي در انتهاي خبر بارگزاري شده است.


Powered by Tetis PORTAL