3 دي 1395 14:40:23
كارگروه هاي اقتصاد مقاومتي تا 15 دي ماه با قيد فوريت پروژه هاي باقي مانده را بررسي و تعيين تكليف نمايند.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي مهندس نادري صبح امروز در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كه با حضور دكتر ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونين اين وزارت خانه و استانداردر محل سالن جلسات استانداري برگزار شد گفت : كارگروه هاي اقتصاد مقاومتي تا 15 دي ماه با قيد فوريت پروژه هاي باقي مانده را بررسي و تعيين تكليف نمايند كه انشاا.. پس از اين تاريخ بتوانيم وارد فاز اجرايي و عملياتي و پيشرفت فيزيكي آنها بشويم .

رييس سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه افزود: عمده پروژه هاي مصوب به صورت مستمر در دستگاه ها قابل انجام است و در اين رابطه سعي شده كمتر به سمت تاييد پروژه جديد  با عنايت به اعتبارات محدود تملك استان برويم.

وي با بيان اينكه يكي از ملاك هاي ارزيابي استانها درصد تامين اعتبار پروژه هاي مصوب ستاد از طريق سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي است افزود : تا كنون اكثر پروژه هاي مصوب در كارگروه ها نياز به تامين اعتبار از محل استاني دارند كه با بررسي وضعيت پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استانهاي ديگر ، بايستي اكثر پروژه ها از محل هاي اعتبارات غير استاني يا سرمايه گذاري بخش خصوصي تامين اعتبار شوند.

مهندس نادري با تاكيد بر اينكه كليه دستگاه هاي اجرايي استان ملزم به ارسال گزارشات و اقدامات مربوطه در حوزه اقتصاد مقاومتي هستند افزود:  در جلسه اخير با برخي از دستگاه هاي استان ،هر دستگاه اجرايي متولي پيگيري تحقق يكي از برنامه هاي ملي شدند كه بايستي گزارشات دستگاه هاي همكار را جمع بندي و حداكثر تا 24 هر ماه به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند كه در اين رابطه گزارشات مكتوب دستگاه هاي اجرايي نامنظم در جلسات آتي اعلام خواهد شد.


Powered by Tetis PORTAL