18 آذر 1395 18:24:58
استاندار خراسان شمالي برتهيه سندتوسعه گردشگري طبيعي و فرهنگي تاكيد كرد

استاندار خراسان شمالي بر تهيه سند توسعه گردشگري طبيعي و فرهنگي استان تاكيد كرد و گفت: تهيه اين طرح بايد در اولويت برنامه ها باشد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالي محمدرضا صالحي پنجشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با بيان اينكه اعتبارات محدود و طرح ها نامحدود است اظهار كرد: بايد طرح ها را اولويت بندي كنيم و با توجه به برنامه به آنان بپردازيم.

وي گفت: بايد در اين سند ذكر شود كه در شاخص ها كجا قرار داريم و در آينده به چه شاخصي بايد دست يابيم و همچنين حفاري ها، سمينار ها و ساير برنامه ها در حوزه گردشگري و فرهنگي نيز بايد در اين سند مشخص شود.

وي اظهار كرد: اگر سند توسعه و برنامه نداشته باشيم به صورت روزه مره كارها را پيش خواهيم برد.

استاندار خراسان شمالي در بخش ديگري از سخنانش از دستگاه هاي اجرايي اين استان خواست تا در زمان ارايه گزارش ها در جلسه ها دقت لازم را داشته باشند.

صالحي افزود: در ارايه يك گزارش بايد عنوان شود كه هم اكنون در چه جايگاهي قرار داريم، هدف و برنامه آينده نيز بايد مشخص شود.

وي افزود: راهكار و تقاضاي مالي و حتي كمك از ساير دستگاه ها نيز بايد ارايه شود.

وي از مسوولان دستگاه هاي اجرايي استان خواست تا ارايه گزارش را سال به سال داشته باشند.


Powered by Tetis PORTAL