اخبار و رويدادها
8 دي 1395 14:12:52
تقدير جناب آقاي نوبخت معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان برنامه وبودجه كشور از كارشناس مسئول IT استان خراسان شمالي درسرشماري عمومي نفوس ومسكن 95

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه وبودجه خراسان شمالي در مراسم تجليل از مسئولين كميته هاي داراي رتبه هاي برتر سرشماري عمومي نفوس ومسكن 1395 در مراسم مذكور نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اهداء لوحي از زحمات سركار خانم فهيمه بازخانه  كارشناس مسئول IT استان خراسان شمالي در ستاد سرشماري عمومي نفوس ومسكن 95 تقدير بعمل آورد.


Powered by Tetis PORTAL