12 بهمن 1395 16:27:18
رييس جديد سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي؛هدف اصلي سازمان برنامه و بودجه رسيدن به پويايي و عدالت محوري است
رييس جديد سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي گفت:از اهداف و ماموريت هاي اصلي سازمان برنامه و بودجه رسيدن به پويايي، تحرك، شفافيت و عدالت محوري است لذا تمام مسوولين بايد در اين راستا گام بردارند.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي خراسان شمالي ؛مجيد پورعيسي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور دكتر نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار داشت:پويايي و عدالت محوري جزو وظايف سازمان هاي دولتي است.
وي با انتقاد از عدم پايش برنامه ها افزود:همت و تلاش ما براين است تا برنامه هاي ششم توسعه به درستي مورد پايش قرار گيرند هرچند كه تاكنون مفاد برنامه هاي آن ابلاغ شده اما تنها نگارش آن مهم نيست چرا كه با نوشتن برنامه ها نمي توانيم در مسير توسعه قدم برداريم.
پورعيسي خاطرنشان كرد:بايد توجه ويژه اي به بخش خصوصي و نهادهاي مدني در استانهاي كوچك شود تا بدين ترتيب با تمام اين اضلاع در مسير توسعه و رشد قدم برداريم.
وي تصريح كرد:وجود ساختمان هاي استيجاري و نيروهاي قراردادي در اين استان و عدم توجه به جايگاه و نقش مهم شهرداري ها در نزد مردم گوشه اي از معضلات اين استان است كه اميدواريم از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور حل اين مشكلات هم در اولويت قرار گيرد.
پورعيسي اظهار داشت: فرصت هايي همچون وجود مرز، تفويض اختيار متناسب با پتانسيل هاي استان و سرمايه هاي اجتماعي از فرصت هاي مهم اين استان تلقي ميشود كه اميدواريم در راستاي توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي بتوانيم بر تمامي اين مشكلات فاِئق آييم.


Powered by Tetis PORTAL