16 مهر 1396 9:7:42
نشست و هم انديشي تيم كارشناسي سامانه نقشه جامع فرصت هاي سرمايه گذاري استان

نشست و هم انديشي تيم كارشناسي سامانه نقشه جامع فرصت هاي سرمايه گذاري استان در روز شنبه مورخ 96/7/15 به منظور بررسي وتسريع در روند سامانه  با حضور رياست محترم سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي در اين نشست آمار و اطلاعات ارسالي دستگاه ها تجزيه و تحليل شد و در ادامه مشكلات و نيازهاي سامانه مورد بررسي قرار گرفت و راهكارهاي مناسب جهت تسريع و بهبود عملكرد سامانه پيشنهاد شد.


Powered by Tetis PORTAL