اخبار و رويدادها
18 بهمن 1395 14:16:8
بهكده رضوي پايلوت پيشنهادي اقصاد مقاومتي در حوزه كشاورزي

مدير عامل شركت سهامي، زراعي بهكده رضوي به منظور تبيين قابليت ها و پتانسيل هاي بهكده رضوي در راستاي اجراي طرح اقتصاد مقاومتي در حوزه كشاورزي با رئيس سازمان برنامه و بودجه ديدار كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه، مجيد پور عيسي گفت: با توجه به اينكه در برنامه ششم توسعه توجه به موضوعات خاص توسعه اي مورد تاكيد قرار گرفته است طرح اقتصاد مقاومتي بهكده رضوي به عنوان يك موضوع خاص مكان محور در استان خراسان شمالي باتوجه به قابليت هاي اين منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه افزود: به همين منظور جهت اجرايي شدن اين طرح جلسه اي در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

وي خاطرنشان كرد: در اين جلسه تصميم گرفته شد تا برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي طرح بهكده رضوي كه شامل توسعه دامداري و آبزي پروري و باغات است، تهيه شود.

به گفته وي، همچنين در اين جلسه مصوب شد تا جهت اجرايي شدن طرح به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي بعد از اريه برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي مراحل تصويب و اجرا هر چه سريعتر انجام شود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي بيان كرد: همچنين مقرر شد از محل طرح ها با حضور دستگاه هاي اجرايي مرتبط به منظور آشنايي با مشكلات و قابليت هاي طرح بازديدي به عمل آيد.

«پورعيسي» تاكيد كرد: اين طرح در راستاي تحقق شعار سال ٩٥ كه از سوي رهبر انقلاب «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گرفته است، اجرايي مي شود.


Powered by Tetis PORTAL