اخبار و رويدادها
17 مهر 1396 11:53:5
نشست با كارگروه ها و كميته هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي نشست با كارگروه ها و كميته هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان روز دوشنبه مورخ 96/7/17 با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در محل سالن جلسات سازمان به منظور رفع مسائل و مشكلات كارگروه ها و كميته هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برگزار گرديد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گفت: اين تعاملات و نشست ها باعث هماهنگي بيشتر بين دبيرخانه شورا و كارگروه ها و كميته هاي ذيل شورا شده و باعث منسجم تر شدن شرح وظايف كارگروه ها و كميته هاي ذيل شورا مي گردد.

 مجيد پور عيسي افزود: هر چقدر كارگروه ها فعال تر باشند منابع اعتباري بيشتري جذب مي نمايند كه به نفع توسعه استان مي باشد.

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان افزود: متاسفانه بعضي از جلسات كميته هاي برنامه ريزي شهرستانها به صورت تركيبي و تجميع چند جلسه برگزار مي گردد كه در نتيجه مصوبات مطلوبي براي ارسال به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه نخواهند داشت.

وي در پايان افزود: طبق قوانين بايستي حداقل ماهانه يك جلسه در كميته ها و كارگروه هاي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برگزار گردد.


Powered by Tetis PORTAL