18 آذر 1395 12:38:58
رئيس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي : رشد 25.5 درصدي اعتبارات هزينه اي استان در سال 96

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالي مهندس حسن نادري روز پنجشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گفت: اعتبارات هزينه اي استان در سال 96 معادل 25.5 درصد رشد را نشان مي دهد اين درحالي است كه رقم متوسط رشد استانهاي كشور معادل 17.4 درصد مي باشد و استان خراسان شمالي از ميانگين كشوري بالاتر است.

رييس سازمان برنامه و بودجه استان افزود : در سال 1395 رقم اعتبارات هزينه اي استان معادل 133 ميليارد تومان بوده است و در لايحه بودجه سال 1396 به مبلغ  167 ميليارد تومان افزايش يافته است كه معادل 25.5 درصد رشد را نشان مي دهد اين درحالي است كه رقم متوسط رشد استانهاي كشور معادل 17.4 درصد مي باشد و استان خراسان شمالي از ميانگين كشوري بالا تر است.

مهندس نادري به رشد 14.8 درصدي اعتبارات تملك استان اشاره كرد و افزود : در سال 95 اعتبارات تملك 136 ميليارد تومان بوده كه با رشد 14.8 درصدي به 156 ميليارد تومان افزايش يافته است.

رييس سازمان برنامه و بودجه استان در ادامه با بيان اينكه سند آمايش كشور هنوز نهايي نشده است اظهار كرد: اما در ارزيابي هاي انجام شده تاكنون سند اين استان مورد قبول بوده است.

وي افزود: نتايج سند آمايش 13 استان تاكنون به مرحله نهايي رسيده است كه از جمله اين استان ها خراسان شمالي است.

وي اظهار كرد: از نظر محتوايي و ساير موارد اين سند مورد قبول واقع شده است اما تا نهايي شدن تغييرات لازم نيز داده مي شود.

وي گفت: سياست كلي برنامه 6 ام توسعه كشور بر اساس سند آمايش است.

وي اظهار كرد: افزايش بهره وري بخش كشاورزي، توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، جذب سرمايه گذار، توسعه زير ساخت هاي، توسعه شبكه حمل و نقل، ارتقاي تعاملات فرهنگي، نهادينه كردن مصرف آب از جمله برنامه هاي برنامه 6 ام توسعه در اين استان است.

وي با بيان اينكه سند آمايش نقشه راه براي حركت به سمت توسعه است افزود: مسوولان و مديران بايد بر اساس سند آمايش حركت كنند.

وي افزود: محور حركت مديران ارشد استان بايد بر اساس سند آمايش، برنامه و مطالعه باشد تا بتوانند شاخص هاي استان در زمينه هاي مختلف را توسعه دهند.


Powered by Tetis PORTAL