28 آذر 1395 17:20:20
رييس سازمان برنامه و بودجه استان گفت : مستند سازي دقيق تر و بهتر از عملكرد و اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتي انجام شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي مهندس نادري يكشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواستار مستند سازي دقيق تر و بهتر از عملكرد و اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتي و ارسال به موقع مستندات به دبيرخانه ستاد شد.

مهندس نادري در زمينه واگذاري پروژه ها افزود : در حال حاضر 62 پروژه شرايط واگذاري را دارند.

رييس سازمان برنامه و بودجه استان با بيان اينكه يكي از شاخص هاي مد نظر ارزيابي اقدامات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان عملكرد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد مي باشد به شرح عملكرد اين كارگروه پرداختند.

در پايان مهندس نادري با اشاره به اينكه موضوع اشتغال از شاخص هاي مهم در ارزيابي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي ياشد به عملكرد اين كارگروه پرداختند.


Powered by Tetis PORTAL