2 دي 1395 11:4:21
استاندار خراسان شمالي: استفاده از اسناد خزانه اسلامي يك فرصت براي مديران است

استاندار خراسان شمالي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي نبايد منتظر تامين اعتبارات به صورت نقد باشند، گفت: اين دستگاه ها بايد سهم استان را از اسناد خرانه اسلامي جذب كنند زيراكه استفاده از اين اسناد يك فرصت براي مديران است.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه محمدرضا صالحي پنجشنبه در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اظهار كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد مطالبات پيمانكاران و هزينه اجراي پروژه هاي عمراني را از اين محل سريع تر انجام دهند.

 

 


Powered by Tetis PORTAL