27 آبان 1395 11:28:25
اعتبارات پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي دستگاهها غير واقعي و چند برابر اعتبارات مصوب استان است كه با سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي حسن نادري رييس سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي در صبح چهارشنبه در نشست تخصصي اقتصاد مقاومتي استان گفت : اشكالات و كلياتي در حوزه پروژه هاي اقتصاد مقاومتي و در راستاي سياستها و اهداف مربوطه در استان وجود دارد كه مهمترين آن اين است كه اعتبارات پروژه هاي پيشنهادي اقتصاد مقاومتي دستگاهها غير واقعي و چند برابر اعتبارات مصوب استان است كه با سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد كه بايستي دستگاه هاي اجرايي پروژه هاي پيشنهادي مرتبط با اقتصاد مقاومتي خود را واقع بينانه و منطقي برآورد اعتبار نمايند.

وي درپايان خواستار پيگيري دستگاه هاي اجرايي استان در خصوص تسهيل برخي فرآيندها، پيگيري تفويض اختيار برخي قوانين ومقررات از سوي وزارتخانه ها ، فرهنگ سازي از طريق صدا و سيما ، آموزش و پرورش و ...  به استان بودند.

 Powered by Tetis PORTAL