24 آبان 1395 11:44:22
استان خراسان شمالي با انجام 78 درصد سرشماري از ميانگين كشوري جلوتر است.

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه خراسان شمالي  قائم مقام ستاد سرشماري كشور در سفر ديروز خود به خراسان شمالي و در بازديد از شهرستان شيروان گفت : استان خراسان شمالي با انجام 78 درصد سرشماري از ميانگين كشوري جلوتر است.

زاهديان افزود:تا امروز 76/5 درصد از سرشماري پيشرفت داشته كه 18 ميليون و 400 هزار خانوار شامل 61 ميليون و 300 هزار نفر شمارش شده اند.

وي افزود : در استان خراسان شمالي بيش از 78/4 درصد سرشماري پيشرفت داشته كه بالا تر از متوسط كشور است و 228 هزار خانوار سرشماري شده اند كه برداشت ما اين است كه قبل از 28 آبان ماه سرشماري عمومي نفوس و مسكن خراسان شمالي كامل خواهد شد.

قائم مقام ستاد سرشماري كشور در پايان گفت : در بازديدي كه از شهرستان شيروان داشتيم هم سرعت كار و هم كيفيت كار را خيلي خوب ديديم .

وي افزود : در اين شهرستان هم بيش از 82 درصد سرشماري پيشرفت داشته و 39 هزار و480 خانوار هم سرشماري شدند.

يادآور مي شود:سرشماري عمومي نفوس ومسكن 95تا 28آبان به اتمام مي رسد.


Powered by Tetis PORTAL