12 بهمن 1395 17:51:35
ديدار دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي
ديدار دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاران سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي


Powered by Tetis PORTAL