اخبار و رويدادها
  1397/3/30تشكيل دومين نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان
  1397/3/10تشريح اقدامات انجام شده در خصوص ارزيابي عملكرد سال 96 دستگاه هاي اجرايي در جلسه شوراي اداري استان
  1397/3/9نشست توجيهي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان با تيم ارزياب شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي استان
  1397/3/6بخشنامه 24452 در خصوص الزام براستقرار ميزخدمت در دستگاه هاي اجرايي
  1397/3/6مصوبه شوراي عالي اداري به منظور بهره برداري مطلوب از ساختمان ها و اراضي در اختيار دستگاه هاي اجرايي
  1397/2/23نخستين جلسه كارگروه ساماندهي فضاها و ساختمان هاي اداري استان برگزار شد.
  1397/2/23اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در سال97 برگزار شد.
  1397/1/16برگزاري دومين جلسه كميته بهبود سازمان در راستاي اصلاح فرايندهاي سازماني
  1396/12/23برگزاري نشست تحليلي نتايج ارزيابي عملكرد 1395 دستگاه هاي اجرايي در شركت شهركهاي صنعتي استان بهمراه تيم ارزياب سازمان
  1396/12/13برگزاري اولين نشست كميته بهبود سازمان
  ابلاغيه ها و اطلاعات ارزيابي عملكرد در سال 1396
  1397/2/10ابلاغيه شماره (13) : سند راهنماي ارزيابي عملكردسامانه ملي مديريت ساختار
  1397/2/9ابلاغيه شماره (12) : جهت اطلاع دستگاه هاي اجرايي كه فاقد سامانه ارزيابي عملكرد مي باشند.
  1397/1/27ابلاغيه شماره (11) : اعلام برنامه زمانبندي حضور رابطين ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سازمان
  1396/12/28ابلاغيه شماره (9) : ابلاغ شيوه نامه نحوه امتياز دهي شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي استان
  1396/12/26ابلاغيه شماره (8) : ارسال چك ليست هاي مربوط به شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 دستگاه هاي اجرايي
  1396/12/7ابلاغيه شماره (7) : جلسه آموزشي و توجيهي ارزيابي عملكرد سال 96 دستگاه هاي اجرايي استان
  1396/11/12شناسنامه خدمات دستگاه هاي اجرايي استان
  1396/11/12ابلاغيه شماره (6) : دعوتنامه برگزاري نشست توجيهي سامانه تداركات الكترونيكي دولت
  1396/11/3ابلاغيه شماره (5) : ابلاغ شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 بهمراه چك ليستهاي مرتبط
  1396/10/28ابلاغيه شماره (4) : ابلاغ بخشنامه جشنواره شهيد رجايي سال 1396
  1396/10/26مستندات ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سال 1396
  1396/8/22ابلاغيه شماره (3) : دستورالعمل تدوين فرم مربوط به شاخص هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي
  1396/8/22ابلاغيه شماره (2) : برگزاري جلسه هماهنگي رابطين شاخص هاي اختصاصي
  1396/8/22ابلاغيه شماره (1) : تكميل فرم شاخص هاي اختصاصي و معرفي رابط
  1396/2/4برنامه عملياتي ( تفاهم نامه ) اصلاح نظام اداري دستگاه هاي اجرايي

   

     حسين فرجي
      معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني

   


   

  تعداد بازدید از سایت 332465 تعداد بازدید از صفحه 8735 تعداد بازدید امروز صفحه 3

  Powered by Tetis PORTAL