اخبار آموزش و پژوهش
1398/5/17دوره آموزشي بهبود مديريت با عنوان نظارت بر بودجه برگزار شد + فايل pdf تبصره 19
1398/5/17وبينار برنامه ريزي نيروي انساني برگزار شد.
1398/5/15دوره ي آموزشي مديريت كيفيت و بهبود فرآيندهاي سازماني برگزار شد.
1398/5/12وبينار تجارب مديران برگزار گرديد .
1398/5/7اولين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان برگزار شد.
1398/5/6 كارگاه منطقه‌اي «آموزش كاربران سامانه تداركات الكترونيكي دولت» برگزار شد.
1398/5/3كارگاه آموزشي منطقه‌اي «آموزش كاربران سامانه تداركات الكترونيكي دولت» در بجنورد برگزار مي‌شود.
1398/4/6تأكيد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي در استفاده از فرايند هاي جديد بودجه ريزي
1398/4/6نشست تخصصي همكاران سازمان با دكتر نيكو معاون امور مناطق و استانهاي سازمان برنامه و بودجه كشور
1398/4/4كارگاه آموزشي شناسايي و تببين ظرفيتهاي موجود در دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامه‌هاي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني برگزار شد.
1398/4/2دوره عكاسي و فيلم برداري در روابط عمومي
1398/4/2وبينار تجارب زيسته برگزار شد
1398/3/25وبينار اصلاح ساختار اداري در سازمان برگزار شد.
1398/3/23نشست افتتاحيه دوره هاي راهبردي و مسئله محور
1398/3/22نشست رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي با رؤسا و معاونين دانشگاه هاي استان

تعداد بازدید از سایت 631942 تعداد بازدید از صفحه 15274 تعداد بازدید امروز صفحه 11

Powered by Tetis PORTAL