اخبار آموزش و پژوهش
1398/7/29سومين دوره تخصصي راهبردي و مسأله محور با عنوان آسيب شناسي مسائل اقتصادي برگزارشد.
1398/7/18دومين كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، نوآوري و فناوري استان برگزار شد‌.
1398/7/10دوره آموزشي بهبود مديريت باعنوان برنامه ريزي و اقدام در بحران برگزار شد.
1398/7/2جلسه عملي دوره آموزشي عكاسي و فيلمبرداري براي روابط عمومي هاي استان برگزار گرديد .
1398/6/30دوره آموزشي اصول و فنون مذاكره ويژه مديران برگزار گرديد .
1398/6/25نشست تخصصي ارائه تجارب مديران توسط سركار خانم دكتر زهره عالي پور برگزار گرديد
1398/6/14دوره آموزشي بهبود مديريت به منظور آسيب شناسي مسائل سازماني برگزار شد.
1398/6/13نشست مسئولين آموزش دستگاه هاي اجرايي با حضور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي برگزار شد.
1398/6/13دوره آموزشي فنون مذاكره و فن دفاع برگزار شد.
1398/6/5اولين جلسه گروه كاري آموزش ذيل كارگروه تخصصي آموزش ، پژوهش ، فناوري و نو آوري استان
1398/5/17دوره آموزشي بهبود مديريت با عنوان نظارت بر بودجه برگزار شد + فايل pdf تبصره 19
1398/5/17وبينار برنامه ريزي نيروي انساني برگزار شد.
1398/5/15دوره ي آموزشي مديريت كيفيت و بهبود فرآيندهاي سازماني برگزار شد.
1398/5/12وبينار تجارب مديران برگزار گرديد .
1398/5/7اولين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان برگزار شد.

تعداد بازدید از سایت 683915 تعداد بازدید از صفحه 15980 تعداد بازدید امروز صفحه 8

Powered by Tetis PORTAL