اخبار آموزش و پژوهش
1397/3/9وبينار آموزشي با موضوع نقش آموزش در بهره وري برگزار شد.
1397/3/9چهارمين نشست كارشناسي با موضوع تشريح قانون، دستورالعمل و ضوابط بودجه سال97 برگزار شد.
1397/3/2دوره آموزشي بهبود مديريت با عنوان مديريت در قرآن (2) در حال برگزاري است.
1397/2/26سومين نشست كارشناسي همكاران سازمان با عنوان توسعه اشتغال پايدار روستايي
1397/2/9دومين نشست كارشناسي با موضوع«سند آمايش و اشتغال روستايي»
1397/2/3بازديد از مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان
1396/12/9برگزاري دوره آموزشي تفكر خلاق: از حال بد به حال خوب و عالي
1396/12/8برگزاري دوره آموزشي فرصتهاي سرمايه گذاري
1396/12/8برگزاري دوره آموزشي «ارزيابي عملكرد:فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري»
1396/12/7برگزاري نشست علمي نقش مديريت دانش بر ارتقاء بهره وري
1396/11/30برگزاري دومين جلسه مؤسسات آموزشي استان
1396/11/26برگزاري دوره آموزشي «مديريت برون سپاري»
1396/11/4دوره آموزشي مهارت هاي ارتباطي مديران برگزار شد.
1396/11/3برگزاري آزمون جامع كارشناس امور اداري
1396/10/24افتتاحيه لابراتوار زبان انگليسي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

اطلاعات

تعداد بازدید از سایت 332482 تعداد بازدید از صفحه 11138 تعداد بازدید امروز صفحه 2

Powered by Tetis PORTAL