اخبار آموزش و پژوهش
1397/9/14وبينار آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور برگزار شد.
1397/9/14دوره مديريت و مهندسي ارزش برگزار شد.
1397/9/12دوره مديريت اثربخش جلسات برگزار شد.
1397/9/6دوره خلاصه سازي مكاتبات و نوشته ­هاي اداري برگزار شد.
1397/8/30دوره تيم سازي و شيوه كار گروهي برگزار شد.
1397/8/26دوره نقشه راه اصلاح نظام اداري (2) برگزار شد.
1397/8/24دوره مديريت منابع انساني برگزار شد.
1397/8/22دوره مديريت بودجه در بخش عمومي و رويكردهاي نوين آن برگزار شد.
1397/8/21دومين جلسه كميته تخصصي آموزش دستگاههاي اجرايي استان برگزار شد.
1397/8/14دوره مديريت كار گروهي برگزار شد.
1397/7/11دومين مرحله از آزمون دوره آموزشي منشور حقوق شهروندي برگزار شد.
1397/7/9دومين مرحله از آزمون دوره آموزشي حقوق شهروندي در نظام اداري برگزار شد.
1397/7/4اولين مرحله از آزمون دوره آموزشي معرفت و بصيرت حسيني برگزار شد.
1397/7/4دوره آموزشي فنون اداره جلسات برگزار شد.
1397/6/14اولين مرحله از آزمون دوره آموزشي منشور حقوق شهروندي برگزار شد.

تعداد بازدید از سایت 429024 تعداد بازدید از صفحه 12544 تعداد بازدید امروز صفحه 1

Powered by Tetis PORTAL