فايل برنامه عملياتي دستگاه ها


حقوق اداري

thinking about the futureراهنماي آينده نگاري ج.2راهنماي آينده نگاري ج.1پرسش از آيندهSH01 (2)هنر دورنگريطراحي سناريو روندهاي راهبردي ايرانپويش محيطي

آينده پژوهي روش ها و مفاهيمپيشران ها و روندهاي تاثيرگذارتحليل سناريودريچه اي به آينده جهانره نگاشت علوم و فناوريروش هاي مطالعه  آيندهروندهاي جهاني 2015


تعداد بازدید از سایت 631919 تعداد بازدید از صفحه 2461 تعداد بازدید امروز صفحه 2

Powered by Tetis PORTAL