J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
3 مهر 1397 14:6:32
نشست بررسي عملكرد و اقدامات انجام شده در راستاي توسعه مشاركت عمومي و خصوصي و واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي به بخش غيردولتي در سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور امروز در اين سازمان ميزبان روساي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها بود.

دكتر نوبخت با اشاره به بررسي عملكرد و اقدامات انجام شده در راستاي توسعه مشاركت عمومي و خصوصي و واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي به بخش غيردولتي اعلام كرد: سازمان برنامه و بودجه، بودجه سال ۱۳۹۸ را با توجه به شرايط پيش رو و تحريم‌هاي احتمالي براي شرايط سخت از لحاظ درآمدهاي نفتي و ساير درآمدها تدوين مي‌كند تا بتواند پاسخگوي هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير بوده و آن را مديريت كند در عين حال كه شرايط مناسب و خوشبينانه را هم مد نظر داشته و در مورد آن برنامه‌ريزي مي‌كند.
‌وي يادآور شد كه دولت در شرايط موجود بسته‌هاي حمايتي را براي كل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ويژه‌اي هم براي اقشار ضعيف‌تر اجرايي خواهد شد، در عين حال كه بسته‌هاي حمايتي از توليد و پيمانكاران نيز در دستور كار است.
دكتر نوبخت در ادامه افزود: با خروج امريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي يك جانبه، تصور بر اين بود كه اين موضوع اثرات سوء گسترده بر اقتصاد ما خواهد داشت.
وي افزود: البته نابساماني هايي را در بازار ارز ديديم كه بايد براي مقابله با آن اقدام مي كرديم از اين رو بسته‌اي مشتمل بر ۱۲ برنامه تهيه كرديم.
دكتر نوبخت تصريح كرد: ابتدا پيش‌بيني درستي از اينكه اگر تحريم‌ها بازگردد چه اتفاقي مي‌افتد را تبيين و آثار آن را در دستگاه‌هاي مختلف ارزيابي كرديم و اينكه در اين راستا چه اقدامات كوتاه، ميان و بلند مدت بايد از سوي دستگاه‌هاي اجرايي كشور انجام شود را مورد توجه قرار داديم
معاون رييس جمهور با بيان اينكه آثار بعدي تحريم روي بودجه است، گفت:  بلافاصله آينده را از نظر مقدار صادرات نفت، آثار تحريم بر نفت و آثار نفت بر بودجه سناريوبندي كرديم و پيش‌بيني كرديم چه بودجه‌اي بايد داشته باشيم تا آثار سوء تحريم را كم كنيم.
دكتر نوبخت افزود: همچنين براي اتمام طرح‌هاي عمراني بسته‌اي تدوين كرديم و در شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح و براي اقتصادي كردن اين پروژه‌ها براي جذب سرمايه‌گذاران، پيشنهاداتي را ارائه كرديم.
وي تاكيد كرد: براي واگذاري طرح‌هاي عمراني امتيازاتي بايد قائل مي‌شديم كه البته شوراي عالي هماهنگي سران قوا پيشنهادات ما را تاييد كرد.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به آثار تحريم بر توليد، گفت: اين بخش نيازمند يك بازتعريف بود كه مصوباتي از شوراي هماهنگي سران سه قوه گرفتيم كه از جمله اين مصوبات تخصيص يك ميليارد دلار براي اشتغالزايي و تقويت بخش توليد بود.
دكتر نوبخت همچنين گفت: در شرايط تحريمي بر اساس بسته‌اي كه تدوين كرديم براي تسريع در تكميل طرح‌هاي ناتمام از طريق برخورداري از مشاركت بخش غيردولتي، انتظار داريم سازمان‌هاي مديريت سراسر كشور پيگير واگذاري يا مشاركت طرح‌ها باشند.
وي با بيان اينكه ما بايد بودجه را براي بدترين شرايط آماده كنيم، افزود: در سازمان برنامه و بودجه اين برنامه تدوين شده كه اگر درآمدها و منابع به حداقل برسد چگونه بايد هزينه‌ها به‌ويژه اجتناب‌ناپذيرها را مديريت كنيم.
معاون رييس‌جمهور ادامه داد: البته براي شرايط خوش‌بينانه هم بودجه تدوين خواهيم كرد.
دكتر نوبخت تاكيد كرد: بايد آثار سوء اين تحريم‌ها را از معيشت، زندگي و اقتصاد مردم دور كنيم يا به حداقل برسانيم.
معاون رييس جمهور اظهار كرد: در كنار بسته حمايت از توليد، بسته حمايت از پيمانكاران را داريم كه جزييات آن نيز اطلاع‌رساني خواهد شد.  

وي همچنين گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور نبايد درحاشيه باشد و به دليل اين كه ما مسؤول راهبري و رصد توسعه كشور هستيم، همواره بايد در متن باشيم و در برابر همه اتفاقات ريز و درشت كشور مسؤوليت كامل داريم
وي افزود: ما متناسب با مسؤوليت، اختيار كامل هم داريم و از همه روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌خواهم در مواجهه با دستگاه‌ها طلبكارانه و قوي و محكم برخورد كنند
دكتر نوبخت با اشاره به توسعه مشاركت عمومي و واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش غيردولتي تصريح كرد: علت اين سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان‌هاي استاني متولي اصلي واگذاري‌ها هستند، اين است كه اين سازمان با انگيزه و با قدرت است و اميدوارم قبل از پايان سال بتوانيم كارنامه درخشان و قابل قبولي در مورد واگذاري‌ها داشته باشيم
وي تأكيد كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور مسؤوليت مسايل اساسي و كلان كشور را برعهده دارد و ما ناخداي اين كشتي هستيم و بايد به قدرت و قوت مسؤوليت خود را ايفا كنيم و در عين حال كه موانع را رفع مي‌كنيم، گره‌گشا هم بايد باشيم
گزارش مذكور حاكي است در ادامه اين جلسه شركت‌كنندگان در مورد اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، لزوم پيش‌بيني تمهيدات و اقدام‌هاي فعالانه براي مقابله مؤثر با آثار تحريم‌ها و بررسي سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور بحث و بررسي شد


Powered by Tetis PORTAL