J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
4 دي 1397 12:7:17
دوره آموزشي در خصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز برگزار شد.

دوره آموزشي در خصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز، مصوبه  شوراي فني استان براي كارشناسان فني دستگاه هاي اجرايي و پيمانكاران استان به مدت 4 ساعت روز سه شنبه مورخ 97/10/4 برگزار شد.

 

 


Powered by Tetis PORTAL