J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
30 فروردين 1399 8:35:2
تدوين برنامه اشتغال براي ۹۲ روستاي خراسان شمالي
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خراسان شمالي گفت: امسال براي ۹۲ روستاي استان، برنامه اشتغال و اقتصاد، بر اساس فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي آن مناطق، تدوين و تهيه مي‌شود.

حسن پارسي پور اظهار داشت: تدوين برنامه اشتغال و اقتصاد ۱۹۸ روستاي استان تمام شده كه در اختيار دهياران و بخشداران قرار مي گيرد تا بر اساس ظرفيت هاي روستاي خود، براي توسعه آن هدفگذاري و برنامه ريزي كنند.

وي با بيان اينكه اين تعداد برنامه در ۲ سال گذشته تدوين شده است، افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، هر سال بايد فرصت ها و پتانسيل هاي توسعه براي ۹۰ روستاي استان مطالعه و براي آن طرح توسعه اشتغال و اقتصاد تهيه مي شود.

نخستين كانون ارزيابي مديران در استان ايجاد مي‌شود

پارسي پور همچنين از راه اندازي نخستين كانون ارزيابي مديران حرفه اي در استان در آينده نزديك خبر داد و گفت: انتصاب و ارتقاي مديران بايد بر اساس شايستگي ها انجام  شود و هر مدير در هر رده، براي ارتقا بايد گواهينامه صلاحيت و شايستگي داشته باشد كه پيش از اين، اين گواهي ها در تهران صادر مي شد، اما مقدمات كار در استان فراهم شده تا با راه اندازي اين كانون، نسبت به ارزيابي مديران و صدور اين گواهينامه ها اقدام شود.

پارسي پور درباره اقدامات انجام شده در حوزه برنامه ريزي گفت: سال گذشته ، مطالعات راهبردي واجرايي طرح آمايش سرزمين، در استان تهيه شد و اين مطالعات در سطح ملي مصوب شده است و در سال جاري با تصويب در شوراي عالي آمايش كشور، نهايي مي شود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي خاطرنشان كرد: سامانه اي نيز با عنوان «پاسخ»  براي رصد و پايش توسعه استان طراحي شده است كه به زودي از آن رونمايي مي شود.

وي افزود: سال گذشته، براي نخستين بار در استان، تصويربرداري براي تهيه نقشه هوايي از شهرهاي استان صورت گرفت كه تاكنون كار نقشه برداري در شهرها، تا ۹۰ درصد انجام شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي گفت: اين اسناد مي تواند به عنوان اطلاعات پايه اي، در اختيار دستگاه هاي مختلف از جمله بنياد مسكن و  شهرداري ها قرار گيرد تا از اين نقشه ها براي طرح ها و اقدامات توسعه اي خود استفاده كنند.


Powered by Tetis PORTAL