J
I
K
A
B

اخبار و رويدادها
22 شهريور 1399 9:39:48
توضيحات معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در خصوص جزئيات برگزاري هشتمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور
ثبت نام از داوطلبان در هشتمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور  از روز پنج شنبه 20 شهريورماه  از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.orgآغاز شد و به مدت ۱۰ روز (تا پايان روز شنبه مورخ 29 شهريورماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان، حسين فرجي، معاون  توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با بيان اينكه زمان ثبت نام در اين آزمون به‌هيچ‌وجه قابل تمديد نيست، گفت: هشتمين آزمون استخدامي مشترك فراگير دستگاه‌هاي اجرايي كشور هفته دوم آبان‌ماه سال جاري برگزار و نتيجه اوليه آن حدود ۴۵ روز بعد اعلام مي‌شود.

حسين فرجي با اشاره به شرايط شركت در اين آزمون اظهار داشت: داوطلباني مي‌توانند در آزمونمشترك فراگير شركتكنند كه مطابق با ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري، داراي شرايط مندرج در دفترچه و مدرك تحصيلي مطابق با عنوان مدرك تحصيلي مندرج در شرايط احراز مشاغل اعلام‌شده در دفترچه آگهي استخدامي منتشرشده باشند. همچنين داوطلبان محترم بايد دقت كنند عنوان درج‌شده در گواهينامه موقت يا دانشنامه آنان با عنوان مدرك تحصيلي لازم در آگهي استخدام دقيقاً يكسان باشد.

وي افزود: بر اساس بند (ز) ماده (۴۲) قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه شماره ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ 98/04/22 وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، داوطلبان استخدام بايد سلامت جسماني و رواني، و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند را داشته باشند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان  با اشاره به اين نكته كه بر اساس قوانين مربوطه، برخي از دستگاه‌ها از شمول قانون مديريت خدمات كشوري مستثني هستند، بيان داشت: ممكن است برخي دستگاه‌ها در قوانين و مقررات خود شرايط ديگري را نيز پيش‌بيني كرده باشند و در اين آزمون نيز شرايط اختصاصي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي آورده شده است.

ويداشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداكثر ۲۵ سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم، حداكثر ۳۰ سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، حداكثر ۳۵ سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس، حداكثر ۴۰ سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر ۴۵ سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري را شرط سني شركت در اين آزمون عنوان كرد و افزود: اين شرط تبصره‌هايي دارد كه در دفترچه آزمون به صورت كامل توضيح داده شده است. همچنينميزانمدتخدمت ضرورت داوطلبان به حداكثر سن‌هاياعلام‌شده اضافه مي‌شود.

حسين فرجي با بيان اينكه افراد داراي مدارك تحصيلي بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام‌شده، براي شركت در آزمون مي‌بايست مدرك (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) ذكرشده در اين دفترچه را داشته باشند، تصريح كرد: بديهي است صدور حكم كارگزيني پذيرفته‌شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در دفترچه ثبت نام است و حتي اگر افراد مدرك بالاتر داشته باشند، لحاظ نخواهد شد.

وي همچنين تأكيد كرد:بر اساس دستورالعملآزمون‌ها و قوانين و مقررات مربوطه، هر داوطلب حداكثرمجازبه انتخاب يك شغل‌محل است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت وبرنامه ري زي استان  درخصوص شركت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در آزمون مشترك فراگير، بيان داشت: قرار است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز هم‌زمان در اين آزمون شركت داشته باشد ولي تاكنون آگهي استخدامي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از سوي وزارت يادشده واصل نشده است؛ به محض وصول، اقدامات لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.

وي در مورد اعمال امتياز براي نيروهاي بومي در اين آزمون، تصريح كرد: اعمال ضرايب بومي از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با دادنامه‌هاي شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۵‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۱۳۹۶، و ...  ابطال شده است. بنابراين پس از ابلاغ آراي مذكور و به استناد آن‌ها، اعمال امتياز براي نيروهاي بومي در آزمون‌هاي استخدامي صورت نمي­پذيرد وانتخاب افراد صرفاً در چهارچوب سهميه‌هاي استخدامي مشخص‌شده در متن دفترچه راهنماي ثبت نام اين آزمون و بر اساس نمرات مكتسبه در آزمون كتبي و مصاحبه‌هاي استخدامي مربوطه انجام مي‌شود.

حسين فرجي در اشاره به نحوه محاسبه نمرات داوطلبان، گفت: نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه‌هاي عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب نمره، معادل كسب حداقل ۵۰ درصد امتياز مكتسبه توسط نفر اول با ارزش وزني ۴۰ درصد براي بخش عمومي و ۶۰ درصد براي بخش تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي معرفي براي ساير مراحل داوطلبان قرار مي‌گيرد.

وي در ادامه به ظرفيت استخدامي اين آزمون اشاره داشت و اضافه كرد: در اين آزمون تعداد386 ظرفيت استخدامي مربوط به 15  دستگاهاجرايي در استان (استانداري و واحدهاي تابعه،پست بانك،ادارات كل آموزش و پرورش، تبليغات اسلامي، انتقال خون، بهزيستي، پزشكي قانوني،ثبت اسناد و املاك، حفاظت محيط زيست، دامپزشكي، استاندارد، هواشناسي، فرودگاه، جهاد كشاورزي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح)حضور دارند. بيشترين مجوز استخدامي مربوط به اداره كل آموزش و پرورش  استان با 288 سهميه است. چنانچه آگهي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نيز واصل شود، اين رقم افزايش پيدا خواهد كرد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان با بيان اينكه تهيه سوالات آزمون عمومي و تخصصي بر عهده موسسه مجري آزمون (سازمان سنجش آموزش كشور) است، گفت: مواد آزمون عمومي عبارتند از : معارف اسلامي، زبان و ادبيات فارسي، اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي، رياضي و آمار مقدماتي، زبان انگليسي عمومي، هوش و توانمندي­هاي ذهني و فناوري اطلاعات و مواد آزمون تخصصي براي هر يك از مشاغل بر اساس دانش و مهارت‌هاي تخصصي متناسب با آن شغل مشخص شده و در جدول مربوطه در دفترچه راهنماي ثبت نام داوطلبان آورده شده است.

وي سهميه‌هاي قانوني در نظرگرفته‌شده در اين آزمون راسهميه ۲۵ و ۵ درصدي ايثارگران و سهميه ۳ درصدي معلولان دانست و اظهار كرد: با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولان سهميه ۲۵ و ۵ درصد ايثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا شده است و داوطلبان ايثارگر تأئيدشده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل‌محل‌هاي مشخص‌شده در سهميه ايثارگران ۲۵و ۵ درصد را حسب مورد انتخاب نمايند.

حسين فرجي ادامه داد: سهميه استخدامي مربوط به مشمولان سهميه ۳ درصد معلولان مورد تأئيد سازمان بهزيستي كشور در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از ساير سهميه‌هاي استخدامي مجزا شده است. داوطلبان معلول تأئيدشده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل‌محل‌هاي مشخص‌شده در سهميه معلولان را انتخاب نمايند. جذب معلولان مورد تأئيد سازمان بهزيستي كشور، از محل سهميه استخدامي (۳ درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در امتحان مشترك فراگير، كسب حد نصاب و رقابت بين كليه داوطلبان معلول در همان شغل‌محل بر اساس نمره مكتسبه در امتحان مشترك فراگير انجام مي‌شود. ضمناً هيچ يك از اين سهميه‌ها قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق‌الذكر محفوظ خواهد ماند.

وي در پايان تأكيد كرد:هر داوطلب در صورت مشمول‌بودن در سهميه‌هاي قانوني ۲۵ و ۵ درصد ايثارگران و ۳ درصد معلولان، صرفاً مي‌تواند يكي از سهميه‌هاي مشخص‌شده را بر اساس ضوابط مربوطه استفاده كند؛ به عبارت ديگر، چنانچه داوطلبي واجد شرايط استفاده از دو يا چند سهميه قانوني يادشده باشد، در زمان ثبت نام صرفاً مي‌تواند يكي از سهميه‌هاي مورد نظر را انتخاب كند و مبناي قرار گرفتن وي در هر يك از سهميه‌هاي استخدامي فوق (با رعايت ضوابط مربوطه) انتخاب خود فرد در زمان ثبت نام است.

بر اساس اعلام معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان متقاصيان واجد شرايط پس از مطالعه دفترچه آزمون ،مي توانند به سايت سازمان سنجش كشور مراجعه و ثبت نام خواد را انجام دهند.كارت شركت در آزمون مذكور از روز سه شنبه مورخ 6 آبان ماه براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت  و آزمون در روز جمعه مورخ 9 آبان ماه در مراكز استانها برگزار خواهد شد.

مجددا تاكيد مي گردد داوطلبان صرفا در صورتي مي توانند در امتحانات مشترك فراگير ثبت نام نمايند كه مقطع،رشته و گرايش تحصيلي مندرج در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه مدرك تحصيلي آنان،مطابق با شرايط احراز مشاغل قيد شده در دفترچه ثبت نام يكسان باشد. بديهي است مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده در مفاد دفترچه ثبت نام و يا ارائه مدارك بصورت ناقص در زمان بررسي مدارك، مصاحبه و گزينش بر عهده داوطلب خواهد بود.   


Powered by Tetis PORTAL