J
I
K
A
B

23 دي 1399 14:9:39
فراخوان اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان

 به گزارش روابط عمومي؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، با توجه به بند ۵ مصوبه پنجمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در راستاي اجراي بند(ز) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كشور و با استناد ماده ۵۶ قانون الحاق ۲، از كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشكده ها و موسسات پژوهشي و فناوري استان جهت اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوب سال ۱۳۹۹ دعوت به همكاري مي نمايد .

شايان ذكر است، علاقمندان مي توانند حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ  6 بهمن 99 موضوع مورد نظر خود را بر اساس فرم پيشنهاد اولويت پژوهشي (RFP )كه در انتهاي خبر بارگذاري خواهد شد نسبت به تهيه و ارائه پيشنهادهاي طرح نامه پژوهشي (Proposal) مربوطه اقدام نموده و به نشاني پستي nkhresearch@mporg.ir ايميل نمايند و  همچنين براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تماس 05831500240 تماس حاصل نمايند .


Powered by Tetis PORTAL